تمامي حقوق اين سايت متعلق به گروه هونيکو مي باشد
روش و مراحل اجراي  خانه  هوشمند
با توجه به تنوع و گوناگوني فراوان تجهيزات مورد استفاده و همينطور نيازها و درخواستهاي مشتريان ، بهترين روش براي کار به شرح زير مي باشد

ملاقات با مشتري پس از اخذ درخواست وي ، ارائه راهکارهاي مختلف به ايشان و کسب نيازمندي ها ودرخواستهاي وي پس از درک راهکارهاي موجود توسط ايشان

تهيه پيشنهاد قيمتي / فني در چند حالت با امکانات و قيمت متنوع   

تعامل با مشتري و ارائه مشاوره به ايشان جهت کمک در انتخاب در بين آنها

عقد قرارداد بر اساس پيشنهاد قيمتي/فني انتخاب شده  به همراه ارائه جدول زماني پروژه

دکوراسيون داخلي
طراحي و اجراي دکوراسيون
طراحي و اجراي کابينت
BMS طراحي و اجراي خانه هوشمند
خانه هوشمند چيست ؟
مراحل کار
طراحي و اجراي سيستم هاي امنيتي
اجراي دوربين مداربسته،انتقال تصوير
طراحي و اجراي اعلام حريق
سيستم امنيتي و درب اتوماتيک